Oferta

W ramach usług geodezyjnych wykonujemy :

  •  mapy do celów projektowych włącznie z ustalaniem granic,
  •  geodezyjna obsługa na każdym etapie budowy ( inwestycji),
  •  inwentaryzacje powykonawcze budynków oraz sieci uzbrojenia terenu,
  •  podział nieruchomości,
  •  wytyczenia i pomiar przyłączy oraz sieci,
  •  wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych,
  •  inne.